Thursday, September 03, 2009

Bakit Mo Kailangang Magparehistro

Ikaw ba ay 18 years old?
Isang Pilipino?

Sakay na sa byahe ng pagbabago!
Dali na!  Ika-15 ng Okubtre ang huling araw para magparehistro.

No comments: